Co warto wiedzieć o nawierzchniach z żywicy epoksydowej i poliuretanowej

Dlaczego konieczne jest zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi?

Nagromadzenie ładunków elektrycznych powoduje wyładowania elektrostatyczne (ESD: ElectroStatic Discharge), które mogą zniszczyć komponenty elektroniczne, zakłócić pracę urządzeń lub nawet spowodować eksplozję gazów lub pyłów. Do nagromadzenia ładunków elektrycznych dochodzi zwykle w wyniku tarcia lub indukcji magnetycznej. Procesy te mogą spowodować nagromadzenie się ładunków elektrostatycznych w ubraniu, przesuwanych towarach, a nawet w niektórych elementach maszyn i urządzeń.

Wszędzie tam, gdzie istnieją warunki dla nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych, zachodzi ryzyko uszkodzenia komponentów elektronicznych, zakłóceń pracy urządzeń produkcyjnych spowodowanych przez wyładowania elektrostatyczne. Takie ryzyko występuje podczas procesu produkcyjnego transportu i magazynowania. Możemy się z tym także spotkać w pomieszczeniach, gdzie stosowane jest wyposażenie pomiarowo-sterujące, np. w służbie zdrowia, pracowniach komputerowych.

Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować zapłon gazów, par rozpuszczalników lub pyłów co niesie znacznie poważniejsze konsekwencje i może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Z powyższych względów w wielu miejscach należy zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Jednym z parametrów, od których uzależnione jest zjawisko wyładowań elektrostatycznych są właściwości zastosowanych materiałów. Z tego względu ważna jest kontrola całego środowiska, począwszy od budowlanych materiałów wykończeniowych a skończywszy na właściwym doborze odzieży roboczej, butów, wyposażenia ochronnego i procedur.

Wynikiem naszej troski o ochronę środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa środowiska pracy oraz ochrony zdrowia pracowników jest stworzenie produktów bezemisyjnych (FLEC: <10mg/m2h).

Systemy posadzek żywicznych ERADUR są stabilnymi produktami o długim okresie eksploatacji. Matera Coatings, producent posadzek ERADUR, jest członkiem organizacji SVEFF (Szwedzki Związek Producentów Farb i Lakierów) i Rejestru REPA (organizacja zajmująca się recyklingiem), które biorą aktywny udział w programach ochrony środowiska naturalnego Blue.)

Odporność na oddziaływanie wysokich temperatur

Przy obciążeniach termicznych powyżej wartości granicznej odporność chemiczna systemów posadzkowych ulega pogorszeniu, należy też zwrócić szczególną uwagę na możliwość wahań temperatury.

Struktura powierzchni

Systemy posadzkowe Eradur dają dużą możliwość wyboru struktury powierzchni. Możliwe jest uzyskanie gładkiej lub przeciwpoślizgowej powierzchni w zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia przed poślizgiem.

Wykonanie i konserwacja

Prawidłowo wykonane spadki i osadzone studzienki odpływowe w posadzce w połączeniu z np. automatycznym systemem spłukiwania i/lub odpowiednimi procedurami konserwacji zmniejszają konieczność prac konserwacyjnych i zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji.

Zapewnienie jakości

Przeszkoleni, profesjonalni wykonawcy, z którymi utrzymujemy stały kontakt gwarantują wysoką jakość instalacji systemów posadzkowych.

Pomoc przy projektowaniu

Mając na uwadze oczekiwania naszych klientów firma Eradur zapewnia bezpłatne doradztwo przy wyborze systemów posadzkowych oraz profesjonalny serwis techniczny.

W branży, jaką jest wykonawstwo posadzek przemysłowych, zarówno wiedza, jak i doświadczenie są kluczem do osiągnięcia najlepszych rezultatów. Nasza firma realizuje zlecenia na terenie całego kraju, podejmując współpracę z cenionymi wykonawcami posadzek bezspoinowych.

   Żywica poliuretanowa, epoksydowa, posadzki przemysłowe, żywiczne, posadzki antyelektrostatyczne, dekoracyjne