Systemy posadzkowe odporne na działanie związków chemicznych

posadzki przemysłoweWłaściwy dobór posadzki przemysłowej ma decydujące znaczenie dla prowadzenia bezawaryjnych procesów produkcyjnych. W wielu zakładach przemysłowych bezspoinowe posadzki, które są odporne na działanie chemikaliów i zarazem łatwe do utrzymania w czystości są niezbędnym elementem wykończeniowym. Posadzka przemysłowa, w odpowiedniej grubości, zwiększa także wytrzymałość betonowego podłoża na obciążenia statyczne.Wybór systemu posadzkowego jest zazwyczaj kompromisem, w którym bierze się pod uwagę obciążenie chemiczne, termiczne i mechaniczne, sposób instalacji nowej posadzki oraz koszt wykonania.Wybierając system posadzkowy należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

  • skład chemiczny związków oddziaływujących na posadzkę
  • stężenie poszczególnych substancji
  • temperaturę i jej zmiany
  • czas ekspozycji na działanie chemikaliów
  • częstotliwość oddziaływania
  • częstotliwość czyszczenia i spłukiwania
  • procedury czyszczenia i odkażania
  • obciążenia mechaniczne
  • konstrukcję podłoża i studzienek odpływowych
  • czas i dostępność dla prac instalacyjnych

   Systemy posadzkowe odprowadzające ładunki elektryczne

posadzki przemysłoweZastosowanie systemów posadzkowych Eradur ESD zapewnia możliwość doboru parametrów fi zyk-ochemicznych posadzki takich jak odporność na działanie chemikaliów, temperatury i wytrzymałość mechaniczna oraz zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Niemal wszystkie systemy posadzkowe Eradur, zarówno jednobarwne jak i na bazie kolorowego piasku kwarcowego są dostępne w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne.Systemy posadzkowe: Eradur Resistent SB i Eradur Resistent LM, zaprojektowane pod ekstremalne obciążenia chemiczne, mogą być wykonane jako posadzki ochronne ESD z właściwością odprowadzania ładunków elektrostatycznych.Możliwości wyboru koloru i struktury powierzchni posadzki antyelektrostatycznej są praktycznie nieograniczone.

Dzięki zastosowaniu systemów posadzkowych Eradur ESD nasi klienci zyskują gwarancję uzyskania właściwych parametrów przewodności posadzki, co w konsekwencji powoduje uniknięcie wielu awarii i podnosi niezawodność procesów produkcyjnych.

Systemy posadzkowe Eradur ESD są dostępne w wersjach sklasyfi kowanych pod względem bezpieczeństwa elektrycznego zarówno jako posadzki izolujące jak i przewodzące. Posadzki przemysłowe ERADUR w wersji ESD mogą być wykonane w systemach: TF, Massiv, Struktur i STB. Oznacza to, że oferujemy bardzo szeroką gamę rozwiązań, począwszy od cienkowarstwowej powłoki, a skończywszy na posadzkach samopoziomujących i z kolorowego piasku kwarcowego, co pozwala na optymalny dobór rozwiązania pod względem ekonomicznym i użytkowym. Nasze systemy posadzkowe ESD są również dostępne w wersjach do zastosowań specjalistycznych w ramach systemów: Flexibel, Resistent SB/LM.

Możemy, więc zaoferować Państwu rozwiązania, które sprostają wymaganiom stawianym posadzkom antyelektrostatycznym praktycznie w każdych warunkach eksploatacyjnych. Na przykład posadzka Eradur ESD Resistent LM jest odporna na działanie większości rozpuszczalników.

Systemy posadzkowe odporne na działanie związków chemicznych i Systemy posadzkowe odprowadzające ładunki elektryczne